Rehberlik Servisi

Veli Bilgilendirme

Çocukların gelişim ve ilerleme raporları dönemde iki kere hazırlanır ve öğrenci velisine verilir.

Ayda en az bir kez telefon görüşmesi, her dönem ise en az bir kez veliler ile yüz yüze görüşmeler yapılır.

Tüm öğrenciler hakkında tanıma formları oluşturulup, veli tarafından doldurulmasına öncülük edilir.

Veli toplantıları sınıf gruplarına özel olup, sınıfın dersine giren tüm öğretmenler toplantıda hazır bulunurlar.

etkinlik pdr

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Rehberlik servisinde eğitim psikoloğu gözetiminde uygulanan çeşitli testler ile çocukların sosyal, duygusal ve akademik becerileri ölçülür.

Okulumuzda 2016-2017 eğitim öğretim yılında 3 kişilik Rehberlik Servisi hizmet vermektedir.

Öğrenciler hakkında akademik verileri toplayan Rehberlik Servisi aynı zamanda sosyal ölçekler uygulayarak öğrencilerin yönelimlerini izlemektedir.

Akademik durumlarına göre öğrencilere etütler yazılmakta, etütlere katılım zorunlu tutulmaktadır.

Danışman Öğretmen

Okulumuzda her öğrencinin bir danışman (koç) öğretmeni bulunmaktadır. Danışman öğretmen öğrenci ile ayda en az bir kez bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunur. 

Öğrencinin akademik ve sosyal ilişkilerini takip eden Danışman Öğretmen, okulda öğrenciye en yakın kişi konumundadır.

Son değiştirme: 3 Şubat 2017, Cuma, 12:26