“MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU”

Kosova Eğitim Kurumları Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan ve Dünya ile yarışan liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırılır.

Bunların başlıcaları şunlardır:

  • Okuma/Dil Becerileri
  • Matematik Okuryazarlığı
  • Fen Okuryazarlığı
  • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
  • İletişim ve İşbirliği
  • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
  • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk
  • Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik
  • Medya, Enformasyon ve ICT Okuryazarlığı

Bu tabloda “iletişimadaptasyon ve inovasyon” yetenekleri, 21.yy bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana iskeletini oluşturuyor. Sebebi şu ki teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünya oluşuyor. Teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltıyor ve her türlü iletişim ve üretimin hızını arttırıyor. Değişen bu dengelerin içerisinde yeniye en hızlı uyum sağlayan kazanan olacaktır. Uyum sağlamak ise iletişimden geçiyor. Ayrıca bilgiye ulaşabildiğimiz kaynaklar giderek artıyor. İnternet bir kaynak havuzu haline geliyor. Bu havuzun içerisinde boğulmadan doğru bilgiye ulaşmak ise teknoloji ve bilgi okuryazarlığından geçiyor. Dahası bu yeni sürekli değişen dünya, sizden sürekli üretmenizi daha önemlisi yeni şeyler üretmenizi ve bu değişime ayak uydurmanızı bekliyor. Bu yüzden inovasyon becerileri geleceğin bireylerinin sahip olması gereken olmazsa olmaz bir yeteneği olacaktır.